Fra fysisk planlægning til industrielt design

Archidea Arkitekter a/s beskæftiger sig med spektret fra fysisk planlægning, over nybyggeri og renovering, bygherrerådgivning til industrielt design. Et bredt arbejdsområde der kræver både nytænkning og erfaring. Vi er kendt for at løse opgaverne med engagement og vilje og at skabe løsninger der er anderledes. Alle opgaver får samme opmærksomhed. Fra tilbygningen til private, til byggesager på mange hundrede millioner på budgettet.

Vi vil gerne være arkitekter der gør en forskel. Vi vil gerne bygge med en poetisk realisme og tænke ideer der ikke er set før. Vi vil gerne være værdsat. Vi vil gerne skabe tryghed hos bygherren gennem hele processen. Vi vil gerne skabe noget unikt der holder prisen. Skabe enkelheden og i det komplekse. Det er kunsten. Vi er også kendt for at styre byggesager gennem hele processen fra ide til aflevering, inden for den aftalte budgetramme og den aftalte tid.

Teknologisk bruger vi de nyeste IT-programmer, og er opdateret i såvel miljøteknologi, byggeteknik og lovgivning.

Livet mellem husene

Det er altid vigtigt at være opdateret på den nyeste byggeteknik og de nyeste IT-teknologier, men det er også vigtigt at have et socialt fællesskab og en forståelse af at vi er fælles om skibets fremdrift.

Derfor arrangerer vi studieture der relaterer sig til de daglige og faglige udfordringer, og som også giver os de gode og optimale arbejdsrelationer. Både studieture og fabriksbesøg er vigtige elementer i et positivt of inspirerende arbejdsliv.

Livet mellem husene er de timer vi bruger på at blive et godt team.

Vores miljøprofil

Hos archidea arbejder vi målrettet med at nedbringe vores miljøpåvirkning og leve op til gældende miljølovgivning til gavn for miljøet, kunder, medarbejdere og os selv.

Medlem af MiljøForum Fyn – Byggeri

Vi er medlem af MiljøForum Fyn – Byggeri; et erhvervsnetværk for miljøledelse, grøn omstilling, cirkulær økonomi og bæredygtighed inden for industri og byggeri. Her udvikler vi løbende vores viden og kompetencer inden for bæredygtighed, arbejdsmiljø, energi, digitalt byggeri og samfundsansvar.

Vi er tilknyttet MiljøForum Fyn- Byggeri-klyngen, fordi vi ønsker at fremme miljøhensyn i fremtidige byggerier. Det ønsker vi fordi bygge- og anlægssektoren tegner sig for op mod 50 % af samfundets energiforbrug til produktion af byggematerialer, til opførelsen og til opvarmning, belysning, ventilation mv. i bygningernes levetid. Desuden bruges ca. 10 mio. tons materialer pr. år, hvoraf en del indeholder sundheds- og miljøbelastende stoffer. Der er dog udviklet mange metoder til mindskelse af miljøbelastningen, som vi søger at inddrage i de opgaver som vi løser i det enkelte byggeprojekt.

Miljøredegørelser

Vi medvirker i miljøredegørelser for nogle af vores byggeprojekter på baggrund af MiljøForum Fyns manual. Manualen anviser en metode til, hvordan der på en enkel måde arbejdes med miljø- og bæredygtighedshensyn og dokumenteres herfor.

Miljøredegørelsen bliver uvildigt vurderet og godkendt af MiljøForum Fyn-Byggeri advisory board. Godkendes miljøredegørelsen modtager vi MiljøForum Fyns Miljødiplom.

Vi har senest modtaget Miljødiplom i 2019, og det er bevis på, at vi mener det, når vi siger, vi er en miljørigtig virksomhed.