01-termer.jpg

Odense Offentlige Slagtehuse

Odense offentlige slagtehuse er et enestående historisk industri kompleks fra 1928.

Vi har indgået en aftale med SKJØDE om at tegne og projektere revitaliseringen af dette spændende område i Odense.

 

18 boliger Teglværksgade

Civica er bygherre på seniorbo fællesskabet i Middelfart. Her bygges 18 boliger, på den gamle teglværksgrundmed, en optimal placering midt i centrum af Middelfart.

 


"Vi vil gerne signalere indlevelse og engagement,
og være et spejl på bygherrens bevidsted,
men også gerne et tryllespejl"


Bebyggelsen ”Støberiet”

Med en placering tæt på jernbanen og tæt på motorvejen og med Ringe bycentrum i baghaven er placeringen af nye boliger optimal.


Trinekær - FaB

”Trinekær” er et projekt der viser nye veje i det almennyttige byggeri. Et energiklasse 1 byggeri der via enkle midler tilstræber en anderledes og tidssvarende arkitektur.
Samtidigt er emnet økologiske og vedligeholdelsesfrie materialer et issue som er indbygget i bebyggelsensom et paradigma. Både af hensyn til miljørigtighed, men også af hensyn til at fremtidssikre bebyggelsen.

Nybyggeri, 65 almene familieboliger for Fyns almennyttige Boligselskab, i Skt. Klemens.


Kontorbyggeri - Odense havn

En af de største og smukkeste af de gamle pakhuse på Odense Havn hedder Odense Ny Silopakhus.
Det ombygges til en række erhvervslejemål med en fornem placering på Odense Havn.

Faktisk genopbygges huset med speciel bagte sten efter at det er opmålt og gennemfotograferet.
De viste billeder er som pakhuset vil fremstå efter at det stort set har været lagt ned.


"Alt der kan tænkes
kan bygges"


Jens Juels Vej - Odense

Renovering og opdatering af 224 almene boliger, for Fyns almennyttige Boligselskab, i samarbejde med Landsbyggefonden. Boligblokkene på Jens Juels Vej har i en årrække trængt til at få udskiftet facadepartier og få renoveret altangangene. Dertil kommer tilførte opholdsaltaner samt nye klimaskærme. Endelig er tidssvarende elevatorforhold et ”must”.

 
 

Korsløkkeparken


Beboerhus - Korsløkkeparken i Odense

I skabelsen af et nyt image til området har det været ønsket fra både boligselskab og beboere at det blev et fælles hus(e) der flyttede grænser for hvad fælleshuse ”normalt” er og ser ud.


Villa - Ballen

Nybygning af villa i Ballen, Vester Skerninge.


 

Ny multihal til Klintebjerg efterskole

Klintebjerg efterskole har længe ønsket sig en hal til multifunktionel idræt, til musik og til forældremøder m.v. Naturen ved Klintebjerg, nord for byen Odense, er sammenlignelig med marsklandet.
Derfor er hallen bygget delvist nedgravet. Trykket i landskabet med Sedum på taget. Som en svag bakke i samspil med skolens øvrige lave bygninger. Alligevel er bygningen stilfærdigt men præcist gjort synlig i kraft af sin indgang og sit skulpturelle udtryk.

 

Fjernvarme Fyn

Hovedadministrationen for hele fjernvarme Fyn samles på Havnegade i Odense. Derfor totalrenoveres 4000m2 erhvervsbyggeri til, hvad vi kalder, en ”Ny definition”.


Lottrups Gård

Lottrups Gård er en af Odenses fredede bygninger med et herligt gårdmiljø.


"Vi bygger med vilje..."


Vejle Fjord - Termer

De termiske bade... Det er huler i skoven, hvor sanserne får lov at blive tændt. Væggene står i granit. Vandet er råvand. Lamperne er rent glødelys. Man bliver en del af stedet.
Skoven, kløften, kilderne, himlen og fjorden. Et stemningsfuldt sted, hvor vand kan opleves i en verden, der rækker længere.


AB Holmegården - rækkehuse

Renovering og opdatering af 97 rækkehuse for AB Holmegården i Nyborg.

 

Sognehus i Ørbæk

Til undervisning af kommende konfirmander og til sognets aktiviteter i øvrigt er der bygget en nyt hus. Huset ligger tæt på Ørbæk Kirke og kapel, og er bygget med respekt for disse bygninger. Det er udført i et nutidigt formsprog, men referancer til kirkens form og materialer.

 
...

Nyt kapel i Ørbæk

 

102 Ungdomsboliger - Campus Odense

De 102 studieboliger på Campussletten ved Universitetet er det første byggeri i det nye udviklingsområde ved SDU. Som det første byggeri på stedet vil det danne strømpil for udformning og niveau af kommende byggerier på stedet.