Miljø Diplom – Fjernvarme Fyn administrationsbygning

Hovedadministrationen for hele fjernvarme Fyn samles på Havnegade i Odense. Derfor totalrenoveres 4000 m² erhvervsbyggeri til, hvad vi kalder, en ”Ny definition”.

Tanken er at skabe et nutidigt og fremtidigt kontorbyggeri, der både indeholder et nyt ansigt, og som også driftsøkonomisk er optimalt.

Vi har ønsket at nedlægge ”gangarealet” som funktion, og tilføje et fleksibelt og transparent kontormiljø, der både tilgodeser individuelle behov, og som også værdsætter fællesskabets værdier. Vi har ønsket en visuel lethed for at opnå et positivt og skandinavisk udtryk for både medarbejdere og kunder.