PRESSEMEDDELELSE
18. marts 2019

Fire fynske virksomheder modtager torsdag den 21. marts MiljøForum Fyn – Byggeris Miljødiplom for at have medvirket i et fynsk byggeri med fokus på miljøhensyn. Det er Fyns Almennyttige Boligselskab´s nye Fælleshus, der er opført centralt i Korsløkke-bebyggelsen i Odense. Det udmærker sig bl.a. ved at have haft særligt fokus på valg af bygningsmaterialer med minimal vedligeholdelse og indhold af skadelige stoffer, samt solceller i tag og facader.

Bygningen på ca. 1.000m2 fordelt på 4 etager med flotte farvestrålende glasfacader er hjertet i det ny-renoverede Korsløkken og indeholder lektiecafé, motionscenter, ungdomsklub og IT-rum, samt driftscenter. Huset er i kraft af sit arkitektoniske udtryk en opfordring til fællesskab blandt områdets 2.500 beboere. Fælleshuset har kostet ca. 33 mio. kr. “FAB har igennem længere tid været medlem af MiljøForum Fyn-Byggeri og har haft et godt samarbejde i flere tidligere byggeprojekter. Derfor blev der forud for byggestarten i 2017 indgået en samarbejdsaftale med Miljøforum Fyn for at fremme miljø- og bæredygtighedstiltag i projektet” siger Henrik Max Rasmussen, projektchef ved FAB.

Der er bl.a. opnået miljøgevinster ved:

• Uforurenet råjord og muld er anvendt til terrænregulering

• Valg af bygningsmaterialer med minimal vedligeholdelse

• Så vidt muligt svanemærkede el. indeklimamærkede produkter

• Screening af materialer for indhold af skadelige stoffer

• Udbredt anvendelse af præfabrikerede elementer i beton/letbeton og bestilling af aktuelle mængder/længder fremfor standardmål

• Adskillelses-tiltag for mest mulig genbrug af materialerne

40 % af Danmarks nuværende energiforbrug går til bygninger, derfor har byggebranchen en forpligtelse til, og en mulighed for, at være en central aktør i løsningen af klima- og energiproblemerne. Det er netop på den baggrund, at MiljøForum Fyn-Byggeri har udarbejdet en guide til, hvordan man projekterer og bygger miljørigtigt og uddeler sit Miljødiplom til de bygherrer, rådgivende arkitekt- og ingeniørfirmaer og entreprenører, der dokumenterer at de aktivt arbejder for at sænke bygningers miljøbelastning.

” FAB´s bestyrelse har for nylig godkendt en 4-årig strategi, hvor et af de strategiske spor omhandler grønt og bæredygtigt byggeri. Et fortsat godt og nært samarbejde med MiljøForum Fyn-Byggeri vil i den sammenhæng medvirke til, at der fortsat er fokus på det bæredygtige byggeri, og at der i fremtidige byggeprojekter arbejdes struktureret og målrettet med både de sociale, økonomiske og miljømæssige fokusområder” slutter Henrik Max Rasmussen

”Det er vigtigt og glædeligt, at bygherrer og den fynske byggebranche tager bæredygtighed til sig. Vi ved at det giver bedre helhedsbyggerier og det er ikke bare godt for klimaet, men er også godt for den fynske byggebranches fremtid. Vores ambition er at styrke branchens kompetencer indenfor den grønne omstilling af byggeriet, så fynsk byggeri får en stærk position på dette område til gavn for vækst og beskæftigelse”, fortæller Formand for MiljøForum Fyn – Byggeri, Dir. Kurt Adamsen, ISOLERINGS-GRUPPEN A/S, der forestår diplomoverrækkelsen på vegne af et samlet advisory board.

Diplomoverrækkelsen holdes torsdag den 21. marts kl 15.30-18 i Fælleshuset Korsløkken, Johannes Larsens Vej 45, Odense SØ som del af fyraftensmøde i ”Vi Bygger Fyn”, der er et samarbejde mellem Dansk Byggeri, IDA Fyn, Byg til Vækst og MiljøForum Fyn.
Der overrækkes diplomer til medlemsvirksomheder, der er involveret i miljøredegørelsen for Fælleshuset, Korsløkken:

• FAB
• Archidea
• Henry Jensen A/S – Rådgivende Ingeniører F.R.I.
• Odense Bygningsservice

Fakta om renoveringen af Korsløkken:

Korsløkken er et af Odenses største almene boligområder. Det blev bygget i perioden 1958-1978 og rummer i alt 1236 boliger.
Korsløkken er midt i en totalrenovering, som også kaldes en fysisk helhedsplan. Tilsammen tager renoveringen 6 år og koster ca. 1.6 mia. kroner, hvoraf størstedelen dækkes af landsbyggefonden. Det nye Korsløkken forventes at stå færdigt i 2020.
Byggeriet styres af FAB og deres rådgivere, og til projektet er tilknyttet en række lokale fynske håndværksfirmaer.

Fakta om Fælleshuset

Korsløkkens fælleshus er planlagt, både i funktion og udtryk, i et nært samarbejde med beboerne, beboerkonsulenter og afdelingsbestyrelser.
Fælleshuset er formet og indrettet efter beboernes ønsker. Huset er i kraft af sit arkitektoniske udtryk en opfordring til fællesskab og vil med sine visuelle og funktionelle løsninger skabe et socialt rum for beboerne i området.
Fælleshuset udføres med dobbelt glasfacade og får solceller på facade og tag, hvilket er med til at fremme miljø og bæredygtighed. Fælleshuset er udformet som en kube og er ca. 15 x 15 m i grundareal og ca. 15 m i højden. Huset er placeret centralt i Korsløkkens bebyggelse, og er tilgængelig for alle beboerne i Korsløkkens 4 afdelinger.