102 Ungdomsboliger – Campus Odense

De 102 studieboliger på Campussletten ved Universitetet er det første byggeri i det nye udviklingsområde ved SDU. Som det første byggeri på stedet vil det danne strømpil for udformning og niveau af kommende byggerier på stedet.

Byggeriet udføres indenfor rammerne af det almene byggeri og er derfor underlagt en stram defineret anlægssum, og er samtidigt udført som et bæredygtigt byggeri med hensyn til materialer og energiforbrug.

Byggeår
2012-2013
Bygherre
Kollegieboligselskabet