Hirsehaven i Esbjerg

I Esbjergs nordlige bydel ligger byens 2 højeste huse. Med disse huse som baggrund, opføres 3 terrasserede boligejendomme.

Disse formidler skalamæssigt overgangen mellem eksisterende 2 etagers ejendomme på nabogrunden og de to 12 etagers eksisterende monolitiske huse.

Byggeriet udføres med Heimstaden som bygherre og opføres med en bred vifte af lejlighedstyper der henvender som sig til en bred gruppe af borgere. Et boligområde der med sin beliggenhed har en stor efterspørgsel.

Byggeriet opføres som et muret byggeri der bibringer en udtryksmæssig mildhed der virker som en frodig medspiller i området.

Det er tillige tanken at udenomsarealet, i forbindelse med LAR-bassinet der opføres i tilknytning, vil danne basis for en nær bypark for områdets beboere.

Byggeriet certificeres efter DGNB Guld.

Bygherre
Heimstaden
Ingeniør
OBH
Landskab
Land+
Totalentreprenør
Raundahl & Moesby
Bruttoareal
ca. 12.000m²